Usnesení PS č. 73

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pekingu dne 28. srpna 2009 /sněmovní tisk 36/ - prvé čtení (23. září 2010)

Související sněmovní tisky

36 Sml. mezi ČR a vl. Čínské lid. rep. o zamezení dvoj. zdanění
ISP (příhlásit)