Usnesení PS č. 729

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 28. března 2011 v Praze /sněmovní tisk 330/ - druhé čtení (22. září 2011)

Související sněmovní tisky

330 Doh. mezi ČR a Srílanskou dem. soc. rep. o podpoře investic
ISP (příhlásit)