Usnesení PS č. 632

k návrhu poslanců Jana Drastichové, Dagmar Navrátilové, Marty Semelové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (13. července 2011)

Související sněmovní tisky

396 Novela z. - školský zákon
ISP (příhlásit)