Usnesení PS č. 589

k Roční účetní závěrce Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2010 a Výroční zprávě o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2010 /sněmovní tisk 331/ (17. června 2011)
ISP (příhlásit)