Usnesení PS č. 510

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení (10. května 2011)
ISP (příhlásit)