Usnesení PS č. 504

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 270/ - třetí čtení (6. května 2011)

Související sněmovní tisky

270 Novela z. o soudech a soudcích
ISP (příhlásit)