Usnesení PS č. 466

k návrhu poslance Pavola Lukši na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 258/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (29. dubna 2011)

Související sněmovní tisky

258 Novela z. o Státním zeměd. intervenčním fondu
ISP (příhlásit)