Usnesení PS č. 314

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Korejskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 185/ - prvé čtení (9. února 2011)

Související sněmovní tisky

185 Rámcová doh. mezi státy EU a Korejskou rep.
ISP (příhlásit)