Usnesení PS č. 254

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry /sněmovní tisk 98/ - třetí čtení (17. prosince 2010)

Související sněmovní tisky

98 Novela z. v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků
ISP (příhlásit)