Usnesení PS č. 189

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009 /sněmovní tisk 35/ - druhé čtení (9. prosince 2010)

Související sněmovní tisky

35 Protokol mezi ČR a Rep. Srbsko o zamezení dvojímu zdanění
ISP (příhlásit)