Usnesení PS č. 187

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. března 2010 v Bejrútu /sněmovní tisk 20/ - druhé čtení (9. prosince 2010)

Související sněmovní tisky

20 Prot. mezi ČR a Libanonskou rep. o podpoře a ochr. investic
ISP (příhlásit)