Usnesení PS č. 1748

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/ - třetí čtení (8. srpna 2013)

Související sněmovní tisky

932 Novela z. - občanský soudní řád
ISP (příhlásit)