Usnesení PS č. 1575

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení (19. března 2013)

Související sněmovní tisky

932 Novela z. - občanský soudní řád
ISP (příhlásit)