Usnesení PS č. 1538

k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 /sněmovní tisk 796/ (14. února 2013)

Související sněmovní tisky

796 Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2011
ISP (příhlásit)