Usnesení PS č. 1526

k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2013 /sněmovní tisk 886/ (14. února 2013)

Související sněmovní tisky

886 Inf.o voj.cv. AČR se zahr.partnery v roce 2013
ISP (příhlásit)