Usnesení PS č. 1506

k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 647/ - třetí čtení (13. února 2013)
ISP (příhlásit)