Usnesení PS č. 1470

k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů /sněmovní tisk 897/ - prvé čtení (6. února 2013)

Související sněmovní tisky

897 Vl.n.z. o investičních spol. a inv. fondech - související
ISP (příhlásit)