Usnesení PS č. 1438

k zákonu, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. /sněmovní tisk 431/8/ - vrácenému prezidentem republiky (19. prosince 2012)
ISP (příhlásit)