Usnesení PS č. 1353

k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 647/ - prvé čtení (6. listopadu 2012)
ISP (příhlásit)