Usnesení PS č. 1271

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 573/5/ - vrácenému Senátem (19. září 2012)
ISP (příhlásit)