Usnesení PS č. 1233

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - prvé čtení (10. července 2012)

Související sněmovní tisky

732 Novela z. - školský zákon
ISP (příhlásit)