Usnesení PS č. 123

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry /sněmovní tisk 98/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (3. listopadu 2010)

Související sněmovní tisky

98 Novela z. v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků
ISP (příhlásit)