Usnesení PS č. 1186

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - třetí čtení (13. června 2012)

Související sněmovní tisky

564 Novela z. o sociálně-právní ochraně dětí
ISP (příhlásit)