Sněmovní tisk 840/0
Písemná interpelace I. Ohlídala na P. Nečase ve věci pravidel týkajících se výběrových řízení v rámci GA ČR

Soubory sněmovního tisku

t084000.pdf (Dokument PDF, 14 KB) 
t0840a0.pdf (Dokument PDF, 130 KB) 
Odpověď na písemnou interpelaci  
t0840b0.pdf (Dokument PDF, 222 KB) 

Rozesláno poslancům

1. listopadu 2012 v 12:21
ISP (příhlásit)