Sněmovní tisk 766/0
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t076600.pdf (Dokument PDF, 84 KB)t076600.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0766a0.pdf (Dokument PDF, 33 KB)t0766a0.doc

Rozesláno poslancům

14. srpna 2012 v 10:46
ISP (příhlásit)