Sněmovní tisk 218/0
N.z. o v místě a čase obvyklém nájemném z bytu
ISP (příhlásit)