Usnesení PS č. 923

k odpovědím členů vlády na písemné interpelace (30. října 2008)

Související sněmovní tisky

589 Interpelace J. Klase na M. Bursíka ve věci Podmínek přijatelnosti vodohosp. projektů
ISP (příhlásit)