Usnesení PS č. 911

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis /sněmovní tisk 512/ - druhé čtení (24. října 2008)

Související sněmovní tisky

512 Prot.o přistoupení Lichtenštej.kníž. k Doh. schengen. acquis
ISP (příhlásit)