Usnesení PS č. 739

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (23. dubna 2008)

Související sněmovní tisky

485 Novela z. o vzdělávání - školský zákon
ISP (příhlásit)