Usnesení PS č. 708

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. /sněmovní tisk 259/ - třetí čtení (19. března 2008)

Související sněmovní tisky

259 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon)
ISP (příhlásit)