Usnesení PS č. 662

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 283/ - třetí čtení (13. února 2008)

Související sněmovní tisky

283 Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích
ISP (příhlásit)