Usnesení PS č. 649

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 354/ - třetí čtení (13. února 2008)

Související sněmovní tisky

354 Novela zákona - živnostenský zákon
ISP (příhlásit)