Usnesení PS č. 634

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení (6. února 2008)

Související sněmovní tisky

289 Novela z. o právu autorském
ISP (příhlásit)