Usnesení PS č. 592

k vládnímu návrhu zákona, zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů /sněmovní tisk 389/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (30. ledna 2008)
ISP (příhlásit)