Usnesení PS č. 541

k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2006 /sněmovní tisk 284/ (30. listopadu 2007)

Související sněmovní tisky

284 Výroční zpráva o hospodaření ČT v roce 2006
ISP (příhlásit)