Usnesení PS č. 536

ke Zprávě o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2006 (ve srovnání s rokem 2005) a ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2006 a o Prioritách Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů v něm zastoupených na rok 2007 /sněmovní tisk 229/ (30. listopadu 2007)

Související sněmovní tisky

229 Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2006
ISP (příhlásit)