Usnesení PS č. 512

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů přijatá ve Vídni dne 8. července 2005 diplomatickou konferencí svolanou k projednání navrhovaných změn /sněmovní tisk 311/ - prvé čtení (28. listopadu 2007)

Související sněmovní tisky

311 Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů
ISP (příhlásit)