Usnesení PS č. 468

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změna Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuské úmluvy) /sněmovní tisk 194/ - druhé čtení (30. října 2007)

Související sněmovní tisky

194 Změna Úmluvy o přístupu k informacím (Aarhuská úmluva)
ISP (příhlásit)