Usnesení PS č. 456

k návrhu poslanců Miloslava Souška, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala, Petra Wolfa a Anny Čurdové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 227/ - třetí čtení (26. října 2007)

Související sněmovní tisky

227 Novela z. o vzdělávání - školský zákon
ISP (příhlásit)