Usnesení PS č. 356

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Moskvě dne 27. dubna 2007 /sněmovní tisk 218/ - prvé čtení (13. června 2007)

Související sněmovní tisky

218 Protokol ke Sml.mezi ČR a vl.Ruské fed.o zamez.dvoj.zdanění
ISP (příhlásit)