Usnesení PS č. 355

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé /sněmovní tisk 204/ - prvé čtení (13. června 2007)

Související sněmovní tisky

204 Evropsko-středom. letec. doh. mezi ES a Marockým královstvím
ISP (příhlásit)