Usnesení PS č. 349

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení (13. června 2007)

Související sněmovní tisky

225 Novela z. o hornické činnosti
ISP (příhlásit)