Usnesení PS č. 245

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách a návrh na vyslovení souhlasu s přístupem k této Úmluvě /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení (14. března 2007)

Související sněmovní tisky

137 Dohoda mezi ČR a Evrop. organizací pro astronomický výzkum
ISP (příhlásit)