Usnesení PS č. 1634

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 895/ - třetí čtení (17. března 2010)

Související sněmovní tisky

895 Vl. n. z. o vodách
ISP (příhlásit)