Usnesení PS č. 1546

k návrhu poslanců Jaroslava Plachého a Antonína Sedi na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví města Uherského Hradiště /sněmovní tisk 981/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (29. ledna 2010)

Související sněmovní tisky

981 N.z.o přechodu věcí z majetku ČR do vlastn.města Uh.Hradiště




ISP (příhlásit)