Usnesení PS č. 1502

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) /sněmovní tisk 968/ - prvé čtení (3. prosince 2009)
ISP (příhlásit)