Usnesení PS č. 1453

k návrhu poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - prvé čtení (23. října 2009)

Související sněmovní tisky

732 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
ISP (příhlásit)