Usnesení PS č. 1424

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Návrh na přijetí změn Dohody o Mezinárodním měnovém fondu vyplývajících z Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-2 o reformě kvót a Rezoluce Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu č. 63-3 o rozšíření investičního mandátu /sněmovní tisk 866/ - prvé čtení (1. října 2009)

Související sněmovní tisky

866 Doh. o Mezinárodním měnovém fondu
ISP (příhlásit)