Usnesení PS č. 1343

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 266/4/ - vrácenému Senátem (9. září 2009)

Související sněmovní tisky

266 Novela z. o vlastnictví bytů
ISP (příhlásit)