Usnesení PS č. 1312

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 587/ - třetí čtení (19. června 2009)
ISP (příhlásit)